Logo Subtitel
Titel
Foto's

 

 Bronnen van inspiratie

 

brandon_bays.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefde is geen subtiele woordenwisseling.

want dat is de poort naar vernietiging.

Vogels beschrijven vrij

hun grote cirkels in de lucht.

Hoe doen zij dat?

Ze vallen

en in de val

krijgen ze vleugels

 

Brandon Bays

  

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte Liefde,

Om van iemand te kunnen houden moeten we hem of haar werkelijk leren begrijpen.

Als onze liefde alleen bezitsdrang is, is het geen liefde. Als we alleen aan onszelf denken en alleen oog hebben voor onze eigen behoeften en niet kijken  naar wat de ander nodig heeft, kunnen we niet van iemand houden.

We moeten de behoeftes en de aspiraties van de ander, en ook zijn of haar pijn leren zien en begrijpen. Dat is de basis van werkelijke liefde. Als je iemand werkelijk begrijpt kun je niets anders dan van hem of haar houden.

Ga af en toe eens naast degene van wie je houdt zitten en vraag hem of haar: 'lieverd begrijp ik je voldoende? Of doe ik je pijn? Vertel het me alsjeblieft zodat ik kan leren om op een goede manier van je te houden. Ik wil je geen pijn doen en als ik dat toch doe, uit onwetenheid, laat het me dan alsjeblieft weten, zodat ik op een betere manier van je kan houden, zodat je werkelijk gelukkig kunt zijn.'  

Als je dit op een toon zegt waar een werkelijk verlangen uit spreekt om de ander te begrijpen, begint hij of zij misschien te huilen. Dat is een goed teken, want het betekent dat de deur van begrip opengaat en alles weer mogelijk is.

Misschien heeft een vader geen tijd om zijn zoon deze vraag te stellen, of misschien heeft hij er de moed niet toe. Dan zal de liefde tussen hen minder rijk zijn dan mogelijk is.

Er is moed voor nodig om deze vragen te stellen, maar als we het niet doen kan het zijn dat we de mensen van wie we houden alleen maar ongelukkiger maken naarmate we meer van ze proberen te houden.

Werkelijke liefde vereist begrip. Als dat begrip er is, zal degene van wie we houden zeker bloeien.

 

Thich Nhat Hanh 

 

7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben jij? 

En voordat je antwoord geeft,

Geef ik je de suggestie dat je alleen maar de

waarheid spreekt,

Die je, ongetwijfeld wel zult spreken

als je zou weten wat dat is,

of misschien waar het is.

Hebben wij ons dat ooit afgevraagd

           in ons zelf?

We vragen altijd wat het is. 

Maar hebben wij ons ooit afgevraagd

waar het zou kunnen zijn? 

Waar is de waarheid? 

       Jij  leeft,

Dus moet er iets zijn  

Ergens in jou,

Natuurlijk!

De waarheid moet in jou zijn.

 

Shantam Dheeraj

 

heal-your-life-louise-hay-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geloof dat er een macht is die veel groter is dan ik en die elk moment van elke dag door mij heen stroomt.

Ik open de wijsheid in mij

wetende dat er slechts één intelligentie is in dit universum.

Deze ene intelligentie geeft alle antwoorden en alle oplossingen.

Hij verricht alle helingen en is verantwoordelijk voor elke creatie.

Ik vertrouw deze macht en intelligentie wetende dat ik alles wat ik moet weten aan mij getoond word op de juiste tijd, plaats en volgorde.

Alles is goed in mijn wereld.

Louise Hay 

  

krishnamurti3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat je zult luisteren,

maar dan niet met je herinneringen aan wat je al weet.

En dat is geen eenvoudige opgave.

Als je naar iets luistert reageert je geest ogenblikkelijk,

met al zijn kennis, zijn conclusies,

zijn meningen, zijn herinneringen

aan wat voorbij is.

Hij luistert in de hoop op toekomstig inzicht.

Je hoeft maar op jezelf te letten ,

op de manier waarop je luistert,

dan zul je zien dat het zo in zijn werk gaat.

Je luistert met in je achterhoofd al een conclusie,

of je wilt ergens antwoord op hebben en bent ongeduldig.

Je wilt weten waar het allemaal om gaat, waar het in het leven om draait,

het leven dat zo ongelofelijk gecompliceerd is.

Eigenlijk luister je helemaal niet.

Luisteren kun je alleen maar als je geest stil is,

als de geest niet onmiddelijk op iets reageert.,

 als er een moment pauze is tussen wat er gezegd wordt en je reactie daarop.

Dan,

in die pauze,

is er een stilte,

een rustpoos

en alleen daarin dient zich een inzicht aan,

dat geen verstandelijk begrijpen is.

Als er een leemte is tussen het gesprokene en je eigen reactie er op,

dan in die pauze,of je die nu onbeperkt,

of heel lang laat duren of maar een paar seconden,

in die pauze, dat zul je zien, onstaat helderheid.

Die pauze, dat is het nieuwe brein.

De onmiddelijke reactie is het oude brein

en dat oude brein werkt op zijn traditionele,

algemeen aanvaarde, reactionaire, vitaal zintuigelijke manier.

Maar als het oude even stilstaat,

als het reageren even opgeschort wordt,

als er een pauze intreedt,

zul je merken dat het nieuwe brein in actie komt.

En alleen het nieuwe brein is tot inzicht in staat,

niet het oude.

 

Jiddu Krishnamurti 

 

osho-smiling.jpg

 

 

 Ik heb duizenden mensen gadegeslagen,

ik heb ononderbroken met duizenden mensen gewerkt

en het is mijn waarneming dat ik zelden een persoon tegenkomt

die werkelijk van zichzelf houdt.

Jezus zegt;" Heb je vijanden lief  gelijk jezelf."...

en je zou denken dat het heel moeilijk is van je vijanden te houden.

Nee, dat is het niet. De echte moeilijkheid is van jezelf te houden.

Je kunt van je vijanden houden. Dat is helemaal niet zo moeilijk.

De echte moeilijkheid is van jezelf te houden, jezelf te respecteren, jezelf te accepteren zoals je bent, onvoorwaardelijk.

En dat is het begin van de revolutie, het begin van de transformatie.

 

Osho